Lütfen bekleyiniz...

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK AYDINLATMA METNİ
Sayın müşterimiz www.shallwego.com, mobil aplikasyonumuzu ziyaretiniz, üyeliğiniz, rezervasyonunuz, satın alma işlemlerinizle, çağrı merkezimizle yaptığınız görüşmeler, acentalarımız aracılığıyla satın aldığınız ürün ve hizmetler ya da bilgi amaçlı olarak tarafımızla iletişime geçtiğiniz anlarda bazı kişisel verilerinizi bizimle paylaşmakta olduğunuzu bilmenizi isteriz.
Paylaştığınız bu bilgilerin tarafımızca hangi amaçlarla kullanılabileceği, bu verileri nasıl koruyacağımız, KVKK kapsamındaki tüm haklarınız işbu  "Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde” açıklanmıştır. İnternet sitemizi/mobil aplikasyonumuzu ziyaret etmekle ya da çağrı merkezimizi arayarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep ederek işbu "Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde” belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 1. KİŞİSEL NİTELİKTE HANGİ VERİLERİNİZİ KULLANIRIZ?

İşbu ayrı aydınlatma metninde ayrıntılı olarak açıklayacağımız amaç ve yöntemlerle siz sayın müşterilerimizin aşağıda listelediğimiz bir kısım kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 • Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, pasaport vb. bilgileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, kimliğinizde yer alan bilgileriniz, adres bilgileriniz,
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız; fotoğrafınız, çağrı merkezi kayıtlarınız,
 • Finansal bilgileriniz; şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar veya ödeme bilgileriniz,
 • Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki rezervasyonunuza dair otel veya paket tur tercihleriniz ya da seyahat bilgileriniz.
 • Talep ve şikâyet bilgileriniz; sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar ya da mevcut bir rezervasyonunuzu ilgilendiren özel istekleriniz
 • Sigorta bilgileriniz; seyahat sigortası poliçenize ilişkin detaylar
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz; seyahatiniz sırasında özel isteklerde bulunmanıza sebep olabilecek bir hastalığınızın bulunması ya da hastalığınız sebebiyle rezervasyon değişikliği veya iptali talebinde bulunmanız halinde özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık bilgilerinizi,
 • Hali hazırda mevcut olan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden talep edilen HES kodu gibi kişisel sağlık verilerinize ilişkin bilgiler ile rezervasyonunuz sebebiyle konaklama, taşıma vs. şirketin talebi halinde yasa ve yönetmelikler dahilinde istenebilecek diğer sağlık verilerinizi işleyebiliriz.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA  İŞLERİZ?
Kişisel verilerinizin korunması için tam bir titizlikle çalışmakta ve verilerinizi yalnızca belli amaçlarla ve mümkün olan en az şekilde kullanmaktayız.
Shallwego sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gereken kişisel bilgilerinizi (isim, soy isim, cinsiyet, yaş, e-posta, telefon vb.) sizlerden talep etmektedir. Shallwego, müşteri formlarından toplamış olduğu bilgileri; müşterilerinin haberi ya da aksi bir talimatı olmadan, sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri güvenliği konusundaki hassasiyetini paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde yapılan paylaşımlar hariç, kesinlikle paylaşmamakta, ticari faaliyetleri dışında hiçbir nedenle kullanmamaktadır.
Kişisel verilerinizi alışverişlerinizde sizlere zaman kazandırmak, sizleri çeşitli indirim ve kampanyalara dahil etmek, siz mevcut ya da muhtemel müşterilerimizin  beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlerimizi özelleştirerek önerilmesi, tanıtılması ve memnuniyetiniz için gerekli çalışmaları yapmak için;
Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması (sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda) kapsamındaki faaliyetleri, sunduğumuz ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için yapılan çalışmalar ile dönemsel kampanya çalışmaları için;
Satış sonrası destek hizmetlerine ilişkin faaliyetler, müşteri (üye/kullanıcı) ilişkileri yönetimi süreçleri (üye/kullanıcı talep ve şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması) sözleşme süreçlerinin, hukuki taleplerin takibi;
Sizlerle iletişim sağlamak, ticari ileti gönderimleri, web sitemizin yönetimi, bilgi teknolojileri altyapısı, bilgi güvenliğinin sağlanması, denetimi ve süreçlerinin takibi  ve şirketimizin hukuki ve ekonomik güvenliğini için
Hizmetlerimize ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için,
Yetkili kamu kurumlarıyla veya özel kişilerle kişisel bilgilerinizi yasal olarak talep edilmesi halinde paylaşabiliriz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca rutin olarak veya talep üzerine yetkili kamu kurumları veya tabi olduğumuz sigorta ve vergi mevzuatı nedeniyle ilgili kuruluşlar ile bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilir.
Shallwego ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişiler tarafından yürütülen hukuki, teknik, ticari faaliyetlerin, ((iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi dahil tüm faaliyetleri) muhasebe işlerinin takibi mevzuata uygun olarak ve güvenli, güncel doğru şekilde gerçekleştirilmesi için birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için;
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.


 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLERİZ?
Kişisel verileriniz kural olarak KVKK’nun 5. maddesinde düzenlenen şartlar dahilinde – açık rızanız ile- sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak meşru amaçlarla işlenebilir. . Yukarıda belirttiğimiz şekillerde elde ettiğimiz verilerinizi açık onayınız halinde  ya da bu konuda verdiğiniz izni belirtilen şekillerde geri almadıkça belirtilen amaçlarla işlenmekte olup verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz onayı her zaman web sayfamızın üst kısmında bulunan üye girişinden yapabilirsiniz.
E-Posta Bültenleri ve Kısa Mesajlar Hakkında Bilgilendirme:
Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabileceğiniz gibi gönderdiğimiz  e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkinden, e-bülten üyeliğinden, kısa mesajın sonunda yer verdiğimiz “Bu mesajları almak istemiyorsanız RED yazıp ….’e gönder” komutlarını izleyerek ya da Shallwego çağrı merkezini arayarak e-posta ve kısa mesaj gönderim listelerimizden kolayca ayrılabilirsiniz.
Aracı Platformlarla Elde Edilen Veriler
Yukarıda da belirttiğimiz gibi internet sitemiz, mobil aplikasyonumuz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla elde ettiğimiz veriler sistemlerimizde işlenir. Ancak bildiğiniz gibi çeşitli sosyal medya platformları ya da Google Mail üzerinden üyelik oluşturmanız halinde öncelikle bu sistemlere giriş yapmanız gerekmekte olup sistem onayından sonra internet sitemize ya da uygulamamıza yönlendirilmektesiniz. Bu sebeple tarafımıza ulaştığınız aracı platformun adınız, soyadınız , e- posta adresiniz dışında profil fotoğrafınız ve ilgili platformda paylaştığınız verilerinize tarafımızca da erişilmekte olup bu verileri sistemlerimizde saklama hakkına sahibiz.
İlgili Kişinin Açık Rızası Alınmadan İşlenebilecek Veriler
KVKK’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında hangi durumlarda onayınızın alınmasına gerek kalmaksızın verilerinizi işleyebileceğimiz düzenlenmiştir. Buna göre;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel Nitelikli Veriler
KVKK’nun 6. Maddesine göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli verilerinizi işleyebilmemiz için tarafınızın açık rızası gerekmektedir.
Bununla birlikte söz konusu özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyeceğimizi ve ACY Turizm A.Ş. – Shallwego olarak bu uğurda KVK Kurulunca belirlenen tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğumuzu bildirmek istemekteyiz.
Sizlere daha iyi hizmet verilebilmemiz için onayınız ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaçla sınırlı olmak üzere işleyebiliriz. Firmamız üzerinden gerçekleştirdiğiniz rezervasyonlarda ilgili konaklama tesisi Covid-19 vb salgın hastalıklar, ülkemizde veya dünyada meydana gelen genel sağlık ve güvenliği tehdit edici herhangi bir durum ile beklenmedik bir halin ortaya çıkması halinde ve  bu duruma özgü olarak çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği misafirlerden, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere KVKK 6. maddesinde düzenlenen bazı kişisel verileri talep edebilir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.
Otomatik Yollarla Elde Edilen Veriler
Otomatik olarak veri işlenmesi; bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetlerinin tümün kapsamaktadır
Kişisel verileriniz kimi zaman otomatik sistemleri aracılığıyla işlenebilir fakat bu halde dahi ACY Turizm A.Ş. – Shallwego olarak KVKK’ya uygun olarak bu şekilde elde edilen verilerinizi de aleyhinize kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.
 1. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ÇERÇEVESİNDE VERİLERİNİZİ NASIL KORURUZ?
Kişisel veri niteliğinde olsun ya da olmasın toplanan müşteri bilgileri genel kullanıma açık olmayan, 128 Bit SSL güvenlik sistemiyle güvenli bir alanda saklanır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “ACY Turizm A.Ş/Shallwego.” olarak taahhüt etmekteyiz. Shallwego markası sahibi ACY Turizm A.Ş. ACY Şirketler Grubuna ait bir şirket olup tüm şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri mevcut ve ileride açılacak tüm şubelerimizi, acentalarımızı, iştiraklerimizi ve bu iştiraklerimizde  çalışan personeli , iş ve çözüm ortaklarımız ile onların çalışanlarını da kapsamaktadır.
Bu konuda işbirliği yaptığımız diğer firmalar, çalışanlarımız, aracı kurumlar, acentalarımıza kişisel verilerinizi özenli şekilde muhafaza etmesi için gerekli uyarılarda bulunmakta ve acentalarımız, çalıştığımız diğer firmalar,  aracı kurumlar ya da çalışanlarımızla yaptığımız sözleşmelerde kişisel verilerinizin korunması konusunda yükümlülükler getirmiş bulunmaktayız.
 1. VERİLERİNİZİN İŞLENİP SAKLANMASI KONUSUNDA UYDUĞUMUZ İLKELER
Yukarıda açıkladığımız üzere yalnızca  kişisel nitelikteki verilerinizi belirli bir süre, belli amaçlarla aşağıda sayacağımız ve KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda kullanmaktayız. Buna göre kişisel verilerinizi;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleyerek,
 • İşlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanır,
 • İşlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederiz.
Kişisel verileriniz beyan ettiğiniz bilgilerle oluşturulduğundan tarafımızca doğru kabul edilir. Kişisel verilerinizde değişiklik meydana geldiğinin resmi belgelerden anlaşılması halinde ya da tarafınızın talebi ile bilgileriniz/kişisel nitelikte verileriniz güncellenir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” tarafından sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aşağıda saydığımız ve şirket faaliyetleri kapsamında memnuniyetinizi sağlamak amaçlarını gerçekleştirebilmek için aktarabilecektir;
 • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” iş ortaklarına,
 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” tedarikçilerine,
 • Şirketimizin iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,
 • “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” çözüm ortaklarına,
 • “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” iştiraklerine,
 • Hukuki konularla ilgili olarak gerekmesi halinde avukatlarla,
 • Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere gerekli olması halinde resmi kurumlarla,
 •  “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” ACY Grup şirketleri ve acentalarımız

Kişisel verileriniz kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri KVKK’deki diğer şartlara uygun olarak (açık rızanız ya da rızanın aranmadığı hallerde otomatik olarak)  yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 
 1. KVKK KAPSAMINDA HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ?
ACY Turizm A.Ş./Shallwego, kanun kapsamında kişisel verileriniz işlenmeden önce onay alma, verinin işlenmesinden sonra ise kişisel verileri ilgili mevzuatta düzenlenen şekillerde veri sorumlusu sıfatıyla işleyip muhafaza etme hak ve sorumluluğu altında olduğunu kabul etmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı KVKK gereği aşağıdaki haklara sahipsiniz;
 Bu kapsamda tarafımıza başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARIN KULLANILMASI
Veri sahipleri, 11. maddede düzenlenen hakları kullanmak için “ Kişisel Veri Sahibi Talep Formunu” doldurarak kimliğini tespit edecek belgelerle (kimlik, pasaport fotokopisi ve yabancılar için kimlik yerine geçen belgeler) birlikte ;
- Islak imzalı kopyasının elden,
- Noter aracılığı ile
- İadeli taahhütlü mektupla Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K.4 D.8B Bahçelievler/İstanbul adresine iletilmesi,
- Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak kep adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilebilmesi
yöntemlerden biri ile Şirkete  başvurusunu gerçekleştirebilecektir:
Talebin “ACY Turizm A.Ş./Shallwego’ya” iletilmesi durumunda talepleriniz tarafımızca mümkün olan en kısa sürede ve Kişisel Veri Sahibi Talep Formunda belirttiğiniz yöntemle her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca veri sahipleri tarafından kullanılabilir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
“ACY Turizm A.Ş.”, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Bununla birlikte her ne kadar tarafınızca sunulan veri silme talebi kabul edilse dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ
Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen saklama süresinin geçmesi, adli süreçlerin sona ermesi ya da diğer gerekliliklerin ortadan kalkması halinde tarafımızca kendiliğinden ya da talebiniz  üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 1. GİZLİLİK İLKESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ

Müşterilerimizin “ACY Turizm A.Ş./Shallwego” ile paylaştığı veriler (kişisel nitelikte olsun ya da olmasın)  gizli kabul edilir. Bu bağlamda ACY Turizm A.Ş./Shallwego olarak verilerinizi ancak yukarıda açıkladığımız amaçların gerçekleşmesi için ve açıkladığımız ilkeler doğrultusunda kullanmaktayız. Kişisel verilerinizin gizli kalması için elimizden gelen tüm çabayı gösterir kişisel verilerinize şirket içinde ancak yetki verilmiş kişilerce ulaşılabileceğini sizlere garanti ederiz.

Şirket çalışanlarımız dahil hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri iş amaçları dışında kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz.
Tarafımızca toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirleri almaktayız. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
 
 1. İHLALLERİN BİLDİRİMİ

“ACY Turizm A.Ş./Shallwego”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğunun kendisine bildirilmesi halinde ihlali gidermek ve müşterinin zararını en aza indirmek için gerekli tüm tedbirleri  derhal alır. Buna rağmen müşterinin bir zararı meydana gelmişse söz konusu zararı kusuru oranında giderir. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İletişim
Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K.4 D.8B Bahçelievler/İstanbul info@shallwego.com / kvkk@acy.com.tr
Tel: 0850 241 1840

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ
www.shallwego.com, mobil aplikasyon üzerinden hesap oluştururken, kayıt olurken veya  ürün ve hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizin KVKK kapsamında www.shallwego.com  tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.